Životem umučeného faráře Josefa Toufara

Životem umučeného faráře Josefa Toufara

  • O trase
  • Příběhy
Číhošť Číhošť 41, 582 87 Číhošť, Česká republika
Režisér mě přesadil do první lavice
Režisér mě přesadil do první laviceMarie Prášková, rozená Bar…

Po Toufarově smrti 25. února 1950 rozhodl prezident Gottwald a ministři Čepička, Kopecký a Nosek, že číhošťského případu musí být propagandisticky co nejvíce a nejúčelněji využito. Následující dny a týdny plní noviny propagandistické články, inscenované fotografie, karikatury a prvomájové alegori…


Hodnotilo 0 lidí
Číhošť Číhošť 2, 582 87 Číhošť, Česká republika
Podívala jsem se na oltář a křížek se začal pohybovat
Podívala jsem se na oltář a křížek se začal pohybovatBožena Polivková, rozená Va…

Mezi lety 1948–1949 se vyhrotil vztah mezi československými komunistickými orgány a katolickou církví, poslední svobodnou a nepodřízenou institucí v zemi, navíc se sídlem své hlavy, papeže, ve Vatikánu. Církev se odmítla podrobit marx-leninské diktatuře. Komunistický aparát přešel do otevřeného k…


Hodnotilo 1 lidí
Číhošť Číhošť 1, 582 87 Číhošť, Česká republika
Buď zavřou mě, nebo svědky, ale já jsem jeden
Buď zavřou mě, nebo svědky, ale já jsem jedenJan Zmrhal (1928–2011)

Den před Toufarovým únosem příslušníky StB, v pátek 27. ledna 1950, se zde na hřbitově konal pohřeb Kateřiny Hoskovcové, babičky Jana Zmrhala, který v tehdy mrazivých dnech přijel z Hradce Králové. Zádušní bohoslužba proběhla v číhošťském kostele. P. Toufar se při obřadech obrátil na svého kolegu…


Hodnotilo 0 lidí
Dolní Paseka, křižovatka Dolní Paseka 8, 584 01 Kamenná Lhota, Česká republika
Ženský chtěly vyhodit tajemníka z okna
Ženský chtěly vyhodit tajemníka z oknaJosef Rýdl (1915–2008)

Dolní Paseka, samoty rozházené po stráni, patřila k farnosti Zahrádka. P. Josef Toufar chodíval k Rýdlům do čp. 8 pravidelně o nedělích, když se tam scházeli sousedé na besedu a na mariáš, křtil jim děti. Josef Rýdl byl svědkem štvanice, která se po únorovém puči 1948 strhla proti Josefu Toufarov…


Hodnotilo 0 lidí
Hořeslavsko 130, 584 01 Hradec, Česká republika
Bylo mu tak špatně, že se rozhodl sepsat poslední vůli
Bylo mu tak špatně, že se rozhodl sepsat poslední vůliJan Zmrhal (1928–2011)

Josef Toufar jezdil na úřady či nakupovat nejčastěji do blízké Ledče nad Sázavou. Buď ho vzal autem číhošťský obchodník Novák, nebo jel na kole. Cesta do Ledče byla z kopce, ale náročný byl návrat do dlouhého několikakilometrového stoupání. Na začátku září 1948, při jednom návratu, se P. Toufarov…


Hodnotilo 0 lidí
Kobylí důl Dolní Paseka 53, 584 01 Kamenná Lhota, Česká republika
Pod dráty se škvířila těla zasažených
Pod dráty se škvířila těla zasaženýchVladimír Myslík

Na slavnosti 2. září 1945, kdy se odhalovala pamětní deska věnovaná protinacistickým odbojářům, došlo k tragické události. Před samotným odhalením desky čestná vojenská jednotka při slavnostní salvě ostrými náboji přestřelila dráty vysokého elektrického napětí a ty spadly do davu. Vladimír Myslík…


Hodnotilo 0 lidí
Ledeč nad Sázavou Tyršovo nábř. 433, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Česká republika
Estébáci natáhli ke křížku šňůry
Estébáci natáhli ke křížku šňůryZdeněk Vorlíček (1922–2013)

Dne 16. března 1950. Budova kina tou dobou ještě v malém posázavském městě nestála a filmy se promítaly v sále místní, nikterak útulné sokolovny. Promítá se snímek Běda tomu, skrze něhož pohoršení přichází. V sále je hlava na hlavě, více než tři stovky lidí. Vždyť Číhošť je jen pár kilometrů od L…


Hodnotilo 0 lidí
Ledeč nad Sázavou 28. října 478, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Česká republika
Ale já jsem ten pohyb křížku viděla taky
Ale já jsem ten pohyb křížku viděla takyJaroslava Trtíková, rozená …

Dne 1. února 1950 prováděli na ONV v Ledči výslechy očitých svědků pohybu křížku členové církevního oddělení Státní prokuratury, prokurátoři Karel Čížek, Jaroslav Růžička a Ludmila Biedermannová později Brožová-Polednová, za asistence členů StB z Jihlavy. Protokolárně zaznamenali pětadvacet svědk…


Hodnotilo 1 lidí
Držte hubu!
Držte hubu!Bohumil Vít Tajovský (…

Dne 30. ledna 1950 byl ve večerních hodinách v želivském klášteře zatčen opat Vít Tajovský v souvislosti s číhošťským zázrakem. Zatčení provedli jihlavští estébáci Josef Solař a Ladislav Novák – opata Tajovského vsadili do přistaveného šestimístného automobilu, ve kterém již seděla zatčená učitel…


Hodnotilo 1 lidí
Zahrádka Horní Paseka 41, 584 01 Horní Paseka, Česká republika
Toufarův styl: za lidmi
Toufarův styl: za lidmiKarel Vrána (1925–2004)

Karel Vrána byl od roku 1936 studentem Arcibiskupského gymnázia v Praze a domů do Zahrádky přijížděl hlavně o letních prázdninách. Ministroval P. Josefu Toufarovi při bohoslužbách a byl silně inspirován jeho příkladem a mužným chováním. „Já jsem v sobě sice zcela jasno neměl, ale co mě trošinku u…


Hodnotilo 1 lidí
Zahrádka, hřbitov Horní Paseka 40, 584 01 Horní Paseka, Česká republika
Vaše děti toho budou jednou litovat
Vaše děti toho budou jednou litovatFrantišek Bělohradský (1…

Na poválečnou společenskou i politickou situaci reagoval Josef Toufar praktickým způsobem – především mu šlo o podchycení mladé generace, z níž by mohli vyrůst zodpovědní křesťanští laici, nesoucí a prosazující ideu svobody a demokracie. Založil proto v místě Sdružení křesťanské mládeže, do které…


Hodnotilo 0 lidí
Zahrádka, kostel sv. Víta Horní Paseka 41, 584 01 Horní Paseka, Česká republika
Vychovatel s podžírákem
Vychovatel s podžírákemJindřich Vacek (1927–2011)

Když se P. Toufar dozvěděl, že Jindřich Vacek studuje v Hradci Králové na gymnáziu, při jedné příležitosti ho tam v roce 1940 navštívil a hned se rozhodl, že mu pomůže, neboť zjistil, že chlapec je polosirotkem. „Měl se mnou soucit, už jsem neměl otce. Přinesl mi něco na zub, což bylo za války ve…


Hodnotilo 0 lidí
Zdeslavice Zdeslavice 8, 584 01 Číhošť, Česká republika
Máte v tom pěknej bordel!
Máte v tom pěknej bordel!Marie Pospíšilová, rozená T…

P. Josef Toufar zemřel 25. února 1950 ve věku nedožitých osmačtyřiceti let na přísně střeženém nemocničním pokoji luxusního sanatoria v Praze. Teprve po čtyřech letech, v létě 1954, je Toufarově neteři Marii Pospíšilové, která neúnavně pátrá po osudu svého strýce, oznámena strýcova smrt. Stalo se…


Hodnotilo 1 lidí

Kněz z Vysočiny Josef Toufar patří mezi první oběti komunistické diktatury v našich zemích. Zemřel na následky brutálního mučení příslušníky Státní bezpečnosti 25. února 1950 v rámci vyšetřování kauzy nazvané číhošťský zázrak.

Toufarův život a působení jsou neodmyslitelně spojené s Vysočinou. Narodil se 14. července 1902 v Arnolci u Polné. Teprve ve svých šestadvaceti letech mohl jít studovat gymnázium. Po studiu bohosloví byl 29. června 1940 v Hradci Králové vysvěcen na kněze. V letech 1940 – 1948 působil jako kaplan a posléze jako farář v Zahrádce u Ledče n. Sáz. Po komunistickém puči 1948 byl na nátlak komunistického aparátu přeložen a sám žádá hradeckého biskupa Píchu o místo svého dalšího působení – Číhošť.

Dne 11. prosince 1949 se při jeho kázání v číhošťském kostele tajemně rozkýval a vychýlil oltářní křížek. O měsíc později, 28. ledna 1950 P. Toufar unesli příslušníci Státní bezpečností z číhošťské fary a na příkaz komunistických špiček včetně prezidenta Gottwalda jej bezmála měsíc brutálně vyslýchali a nutili k falešnému přiznání a zradě kněžského slibu. Na následky mučení 25. února 1950 umírá a je pod falešným jménem zakopán v hromadném hrobě v Praze-Ďáblicích.

V listopadu 2014 byly z ďáblického hrobu vyzvednuty jeho ostatky a v neděli 12. července 2015 byl Josef Toufar po 65 letech od své násilné smrti pohřben do země v hlavní lodi číhošťského kostela.

(Trasu vytvořil novinář, básník a spisovatel Miloš Doležal) 

 

Trasa Životem P. Josefa Toufara vede z jeho prvního kněžského působiště v Zahrádce, částečně po bývalé - dnes zatopené - silnici, přes Ledeč nad Sázavou, ve kterém sídlil okresní komunistický aparát, který dvakrát mocensky zasáhl do Toufarova osudu, až do Číhoště, kde se farářův osud tragicky završil a kde je dnes také pohřben. Trasa je mírně náročná, měří 22 kilometrů a absolvovat se dá za pěšky za 7 hodin. 

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo